Environmentalisme Pasaran

Pengarah Pengasas LEAD, saudara Amin Ahmad telah dijemput untuk membincangkan idea environmentalisme pasaran dalam siri kuliah bulanan Institute for Democracy and Economic Affairs (IDEAS) pada 16 September 2014.

Beliau menekankan alam sekitar sebagai cabaran kepada pemuka ekonomi pasaran. Perkembangan isu alam sekitar sejak 1960-an tidak boleh dipandang ringan kerana ia menyentuh kepentingan ramai terutama apabila ia memerlukan kerjasama semua pihak dan melibatkan ‘tekanan’ kepada pembangunan. Banyak perbincangan di peringkat antarabangsa gagal kerana tidak dapat bersetuju dengan resolusi yang dikemukakan.

Pemuka ekonomi pasaran berpendapat environmentalisme pasaran adalah kaedah pasaran dalam menangani masalah alam sekitar. Ini menyentuh penekanan dalam aspek hak pemilikan (property rights) dan ketinggian undang-undang (rule of law). Cabaran terbesar environmentalisme pasaran adalah berkaitan penguatkuasaan, terutama dalam hal pemilikan terbuka seperti pencemaran udara dan sungai.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s